318/4-5 ซอย 22 ถนนสุขุมวิท กทม 10110
+66 (02)259-2999

โซลูชั่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสสำหรับร้านอาหารร้าน

อะไรคือแบบฉบับของการให้บริการในลักษณะของ Counter Service restaurant?

การให้บริการในลักษณะของ Counter Service restaurant ส่วนมากจะเหมาะสมสำหรับกิจการแบบอาหารด่วน หรือที่เรียกกันว่า Fast food อย่างเช่น Macdonald’s, Burger Kings. “อะไรบ้างที่ระบบจะสามารถ ดำเนิการให้กับกิจการประเภทนี้ได้

  • ราคาของรายการอาหาร ที่ต้องระบุในระบบให้กับกิจการประเภทนี้คือ ราคาที่รวมภาษี และไม่มีคิดค่าบริการ
  • ระบบต้องสามารถครอบคุม สำหรับรายการอาหารที่มีความหลากหลาย ในการจัดเป็นอาหารชุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • ระบบต้องสามารถรองรับ การดำเนินการได้จำนวนมากๆ และรวดเร็วในการขาย ของ Counter หน้าร้าน ไม่ว่าจะเป็น การขาย-การรับชำระเงิน-การส่งอาหาร ให้กับลูกค้าในเวลาเดียวกัน, เพื่อการเพิ่มยอดขาย
  • ได้สูงสุด เช่นในช่วงเวลาพักกลางวันสั้นๆ ซึ่งระบบต้องมีความเสถียร ในการดำเนินการดังกล่าว อย่างไม่มีการหยุดชะงัก

ระบบต้องมีศักยภาพ ในการควบคุมดูแล และจัดการข้อมูลด้านราคา และวันเวลาล่วงหน้าได้สำหรับร้านที่มีหลายๆสาขา ในหลายๆสถานที่

ดำเนินการอย่างรวดเร็ว (POS ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ของบาร์และวิธีการแก้ปัญหาร้านอาหาร