318/4-5 ซอย 22 ถนนสุขุมวิท กทม 10110
+66 (02)259-2999

หลาย Outlet จุดขาย โซลูชั่น การสื

ตามสภาวะแวดล้อมของการจัดทำร้านแบบ Multi Outlet คือการมีหลากหลายร้านอาหาร อยู่ในสถานที่แห่งร้านเดียวกัน, อะไรคือความสามารถเฉพาะทางของระบบที่ต้องการ?

ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นด้านธุรกิจร้านอาหาร ในปัจจุบันจึงก่อให้เกิดสถานบันเทิงที่มีความหลากหลายของร้านอาหารเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการจับจ่ายตามความต้องการได้มากขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกัน, ดังนั้นระบบที่มีความสามารถเพรียบพร้อม จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ดังต่อไปนี้:

  • ระบบต้องมีความสามารถจัดการแบบ Multi Outlet ได้ใน 1 ระบบเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนของระบบในการจัดการ ให้แก่เจ้าของกิจการ
  • ระบบมีความสามารถดำเนินการให้ขาย รายการอาหารเดียวกัน ในต่าง outlet ด้วยราคาที่ต่างกันได้ เช่น ขาย Heineken ใน outlet1 ด้วยราคา 80 บาท แต่ให้ขายใน Fine Dinning outlet2 ด้วยราคา 100 บาท
  • ระบบต้องมีความสามารถจัดการให้ในแต่ละ outlet สามารถทำการปิดร้าน และสรุปยอด DAY END ได้ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน เช่น fine dining ปิดร้านในเวลา 24.00 น. และ Disco outlet ปิดร้านในเวลา 02.00 น., cashier ในแต่ละ outlet ก็ดำเนินการปิดร้านตามกำหนดเวลาของตนเอง
  • ระบบที่มีความสามารถจัดการแบบ Multi Outlet ก็ยังสามารถใช้ครัว และหรือบาร์น้ำ ร่วมกันได้สำหรับทุกๆ outlet และยังจัดส่งรายการอาหาร และเครื่องดื่ม ได้ถูกต้องตามโต๊ะของแต่ละ outlet, และรายงานจากระบบยังสามารถที่จะรวบรวมยอดขาย และจำนวน แบบทั้งระบบ หรือแยกเป็นราย outlet ได้อีกด้วย

หากท่านมีความสนใจในระบบจัดการแบบ Multi Outlet POS ดังกล่าวนี้, กรุณาติดต่อเราได้ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่านต่อไป.

ดำเนินการอย่างรวดเร็ว (POS ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ของบาร์และวิธีการแก้ปัญหาร้านอาหาร