318/4-5 ซอย 22 ถนนสุขุมวิท กทม 10110
+66 (02)259-2999

ไวท์ ลอฟท์ เพิ่มศักยภาพเลือกโปรแกรมที่ทันสมัย

คุณอุไรรัตน์ เอียดเสน หัวหน้าฝ่ายบัญชี พร้อมเจ้าหน้าที่ บริษัท ไวน์ ลอฟท์ จำกัด เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Seito Food & Beverage) กับ บริษัท บิ๊ก คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดยมีนายปิยนันท์ อนุกูล ผู้จัดการแผนกฝ่ายขาย ร่วมอธิบายลักษณะและวิธีการใช้โปรแกรมในครั้งนี้ด้วย

นางอุไรรัตน์ เอียดเสน กล่าวถึงการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ว่า “ทางบริษัทของเรามีนโยบายในการให้การบริการลูกค้าที่รวดเร็วและทันสมัย จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทางร้านมากขึ้น และวันนี้ก็ได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆของโปรแกรมทั้งหมดเพิ่มมากขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมการจัดการร้านอาหารนี้สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับทางร้านอาหารได้อย่างแน่นอน”

นายราเชษฐ์ นาบุญ ผู้จัดการร้านอาหารยังกล่าวเสริมอีกว่า “การเข้ามาอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการทราบถึงศักยภาพของโปรแกรม Seito ว่าสามารถจัดการในช่วงเวลาที่เร่งด่วนได้หรือไม่เพราะในช่วงบางเวลาทางร้านจะมีลูกค้าเข้ามาแน่นร้านมากและปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถที่จะรองรับลูกค้าและบริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน แต่เมื่อได้ใช้โปรแกรม Seito ก็ทำให้พบว่าสามารถจัดการร้านอาหารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ดีขึ้น จึงศึกษาและเข้ามาร่วมอบรมในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้กับทางร้านของเรา”

สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Seito Food & Beverage)
โทร. 0-2259-2999 ฝ่ายการตลาด
Email: [email protected]

OTHER NEWS