318/4-5 ซอย 22 ถนนสุขุมวิท กทม 10110
+66 (02)259-2999

Choui Fong Tea Cafe (Chiang Rai)

ใช้โปรแกรมการจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ชื่อ Seito POS (Food & Beverage Management System) ติดตั้งเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2559

OTHER NEWS