318/4-5 ซอย 22 ถนนสุขุมวิท กทม 10110
+66 (02)259-2999

Ippudo Ramen (Terminal 21)

ใช้โปรแกรมการจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ชื่อ Raptor (Food & Beverage Management System) ติดตั้งเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559

OTHER NEWS