318/4-5 ซอย 22 ถนนสุขุมวิท กทม 10110
+66 (02)259-2999

Orangery ร้านอาหารคุณภาพเน้นความทันสมัย

Orangery ร้านอาหารชื่อดังบนห้างหรูสยามพารากอนได้เข้าอบรมการใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มระดับในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเข้าอบรมความรู้การใช้โปรแกรมการจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Seito Food & Beverage) ในหัวข้อการจัดการข้อมูลและการบริหารสต๊อก (Back End & Inventory) ขึ้น โดยมีนายสมชาย สมานชื่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

นางสาวธีรานุช แย้มจุไร ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร บอกถึงเหตุผลที่เข้าร่วมอบรมว่า “ทางร้านต้องการให้พนักงานทราบถึงขั้นตอนการทำงานอย่างแท้จริงเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองในการบริการลูกค้า ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็เป็นที่น่าพอใจเพราะทำให้ได้รับขอ้มูลที่เพิ่มมาขึ้นในการใช้โปรแกรม Seito นี้”

ด้านนายมานพ แสงชูธนกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีกล่าวว่า “โปรแกรมการจัดการร้านอาหารของ Seito เป็นโปรแกรมที่รวมความต้องการของร้านค้าไว้อย่างครบถ้วนทั้งการจัดการหน้าร้านหรือการจัดการหลังร้านทำให้เราทราบถึงปริมาณของที่มีอยู่ภายในร้านเพื่อสามารถรองรับจำนวนลูกค้าได้และเป็นโปรแกรมที่สามารถควบคุมได้ดีโดยไม่มีอากาสติดไวรัสจากการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเสียบแฟลชไดร์ได้และยังช่วยป้องกันการล็อคอินเข้าใช้งานของพนักงานได้ดีอีกด้วย”

สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Seito Food & Beverage)
โทร. 0-2259-2999 ฝ่ายการตลาด
Email: [email protected]

OTHER NEWS