ระบบจอแสดงการสั่งอาหารสำหรับครัวของโปรแกรม Raptor

หมวดหมู่: .
ระบบจอแสดงการสั่งอาหารสำหรับครัวของโปรแกรม Raptor

Call for pricing

ระบบจอแสดงการสั่งอาหารสำหรับครัวของโปรแกรม Raptor สามารถแสดงรายละเอียดของรายการอาหารทันทีที่มีการสั่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านความเร็วและความถูกต้องของการทำอาหาร นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า ทางครัวจะทำงานได้ง่าย สะดวกเนื่องจากเป็นจอระบบสัมผัสจากโปรแกรม Raptor IP54 Touchscreen ระบบแสดงการสั่งอาหารจะโชว์ให้เห็นว่าอาหารได้ถูกสั่งมากี่โมง และเตรียมนำไปให้ลูกค้ากี่โมง และสามารถช่วยการทำงานให้ดีขึ้นในร้านอาหารทั่วไปหรือแบบอาหารจานด่วน อีกทั้งยังมีรายงานที่แสดงถึงการจัดการทั่วไป เวลาในการทำอาหารและออกอาหาร รวมถึงรายงานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกต่างๆด้วย

Get this business solution now!

We will work with you to design a highly tailored approach for your restaurant business